COVID

Bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzenia:

Organizator eventu bierze pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa swoim uczestnikom zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami i ograniczeniami w kraju.

Rezygnacja lub przełożenie terminu ze względu na COVID-19:

Zapewniamy możliwość rezygnacji z wydarzenia w przypadku sytuacji niezależnej od klienta (czyt. zaostrzone restrykcje uniemożliwiające odbycie się zaplanowanego wydarzenia) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dodatkowo zobowiązujemy się do zwrotu wszelkich przedpłat związanych z rezerwacją przestrzeni. W powyższej sytuacji istnieje także możliwość bezkosztowego przełożenia terminu.